ibf
prace podwodne
water works ibf - prace podwodne water works
 

   Roboty podwodne należą do specjalistycznych prac, wymagają odpowiedniego przeszkolenia, praktyki i sprzętu do ich własciwego wykonania. Firma  PHU IBF jest na dzień dzisiejsza jedną z nie wielu firm na Warmii i Mazurach . która zgodnie z w/w Ustawą jest uprawniona do  prowadzenia prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Oferujemy swoje usługi w zakresie prac podwodnych:
- przeglądy kanałów, kolektorów ściekowych,
- inspekcję, inwentaryzację i nadzór budowli hydrotechnicznych,
- prace poszukiwawcze i wydobywcze,
- inwentaryzacje zbiorników wodnych,
- naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń znajdujących się po niżej lustra wody,
- czyszczenie kąpielisk i przeglądy pomostów,
- betonowanie podwodne, umacnianie dna i uszczelnianie ścianek,
- wykonujemy dokumentacje filmowa i fotograficzną w zapisie cyfrowym,
- wykonanie map batymetrycznych i opracowań zbiorników wodnych,
- dokumentację zatopionych obiektów z ustalaniem praw do podobnych przyczyn zatonięcia,
- ocenę techniczna stanu zagrożenia konstrukcji nośnych (np. filary mostów),
- cięcie i spawanie podwodne metodą łuku elektrycznego

W czasie pracy prowadzony jest monitoring pracy nurka.tel. 0-605 630 240
e-mail: info@ibf.net.pl
   Copyright IBF.NET.PL 2007
O nas   |   Oferta   |   Kontakt   |   Inne usługi   |   Mapa strony
design: 885s.com