ibf
prace podwodne
water works ibf - prace podwodne water works
 

   Wykonujemy profesjonalne koszenie roślinności podwodnej i nawodnej.
Posiadamy urządzenia pozwalające na koszenie roślinności podwodnej na małych i dużych głębokościach (np. wywłócznik, rdestnica) jak i pasa roślinności przybrzeżnej (np. trzcina, pałka, tatarak).

Wykoszenie roślinności podwodnej (prace podwodne) pozwala na:
- udrożnienie cieku,
- usuwanie nadmiernej materii organicznej z wody,
- wycofanie biogenów - poprawienie jakości wody i ograniczenie zakwitów,
- poprawa warunków tlenowych w wodzie,
- poprawa warunków termicznych wody,
- zwiększenie powierzchni dostępnej do rekreacji,
- poprawienie warunków bytowania ichtiofauny.

Usługę wykonujemy kompleksowo zaczynając od:
- zatamowania płynącego pokosu,
- wykoszenia roślinności,
- przetransportowania roślinności ze zbiornika,
- wyciągnięcia pokosu,
- wywozu i zagospodarowania.

Zapraszamy do współpracy!


mobile +48 605 630 240
e-mail: info@ibf.net.pl
   Copyright IBF.NET.PL 2007
About us   |   Offer   |   Contact   |   Other services   |   Sitemap
design: 885s.com